Rond vóór 1 januari 2020 je eBROK® cursus af!

In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor eenieder die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen.

Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving? 
De huidige eBROK® omgeving sluit per 01 januari 2020. Dit betekent, dat je vóór 01 januari 2020 de BROK moeten hebben afgerond, inclusief het behalen van het examen.

Tot wanneer kan ik de huidige eBROK® cursus aanschaffen? 
De huidige cursus kan tot 01 augustus 2019 worden aangeschaft. Let op, je dient dan wel voor 01 januari 2020 het examen te behalen.

Vanaf wanneer is de nieuwe eBROK® cursus beschikbaar?
De precieze datum wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt.

De eBROK

De eBROK® staat borg voor praktijkgericht en innovatief onderwijs, waar en wanneer u het uitkomt, op maat en aantrekkelijk gepresenteerd.

  • LET OP: De herregistratie is per UMC anders geregeld, kijk op de website van uw eigen centrum voor meer informatie (voor de link zie de contactpagina onder uw eigen centrum).

Waarom een eBROK® cursus?

In 2006 is de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) gestart, als initiatief van de acht gezamenlijke Universitair Medische Centra (UMC’s). Conform landelijke afspraken zijn klinisch onderzoekers verbonden aan de UMC’s verplicht de BROK® te volgen en het bijbehorende certificaat te behalen. De eindtermen van de BROK® zijn hier te vinden op de NFU website.

De eBROK® is ABAN/ABFE geaccrediteerd voor 15 studiepunten. Voor studenten en promovendi geldt de e-BROK® cursus (mits tevens met goed gevolg het examen is afgelegd) voor 1,5 EC (ECTS) punten.  Al degenen die voor het BROK® examen zijn geslaagd, komen in het BROK® register dat hier te vinden is. Het reglement bepaalt dat een BROK® certificaat 4 jaar geldig is, waarna een herregistratiecursus moet worden gevolgd om verlenging te verkrijgen. Inmiddels, staan er duizenden onderzoekers in het BROK® register: hoogleraren, promovendi, postdocs, projectleiders, research coördinatoren en research verpleegkundigen. Ook paramedici zoals biomedische wetenschappers, psychologen en epidemiologen volgen de cursus. De BROK® cursus werd ook opengesteld voor medewerkers van instellingen waarmee wordt samengewerkt, en sinds enige jaren is ook de STZ vertegenwoordigd in de landelijke BROK® commissie.

Waarin onderscheidt de BROK® zich van een GCP-cursus?

  • De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelen onderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
  • De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de UMC’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
  • De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek. Voor dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal zijn in het bijzonder de codes Goed Gedrag en Goed Gebruik van belang. Deze codes bieden duidelijke handvatten hoe bijvoorbeeld om te gaan met persoonsgegevens, met proefpersonentoestemmingsprocedures of (on)verwachte bevindingen.
  • De BROK® wordt door veel farmaceutische bedrijven en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geaccepteerd als standaardcursus over wet- en regelgeving van mensgebonden onderzoek. De BROK® is door TransCelerate Biopharma Inc erkend als een ‘GCP training meeting the minimal criteria’ en toegevoegd aan de List of Training Providers.

De wens van de NFU om de BROK® toegankelijker, flexibeler, efficiënter en up-to-date te maken, heeft geleid tot het besluit om de BROK® in een nieuw jasje te steken. BROK® is omgezet in e-learning formaat en heet voortaan eBROK®.

Wat kost de eBROK®?

  • UMC'ers: €400,-
  • STZ-ziekenhuis: €600,-

Bekijk hier het cursusprogramma.

Students have to complete the course before January 1, 2020!